Mã giảm giá:

Mã giảm giá : TA2210

Quý khách cung cấp mã này cho nhân viên tiếp nhận cuộc gọi hoặc nhân viên giao gas để được giảm giá.